top of page
 • Steve Michiels

Drone wetgeving in Europa

Wanneer je aan de slag gaat met drones, ook wel UAS (Unmanned Aircraft System) genoemd, is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake drones. In deze blogpost bespreken we kort de belangrijkste aspecten van de Europese dronewetgeving en u helpen te begrijpen wat u er nodig is om te voldoen aan de Europese en Belgische drone wetgeving.


Registratie als drone exploitant

Voordat u zich registreert als UAS-exploitant, sluit u een geschikte verzekeringspolis af en bewaar het bewijs hiervan. Voor meer informatie over verzekeringen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Niet-speelgoeddrone

Speelgoeddrone

(Voldoet aan de eisen van de Speelgoedrichtlijn)

​Drone –250 gr (toebehoren inbegrepen)

​Registratie verplicht indien uitgerust met een camera of sensoren.

Registratie facultatief

Registratie facultatief indien niet uitgerust met een camera of sensoren.

Registratie facultatief

Drone +250 gr

Registratie verplicht.

​/

Na uw registratie ontvangt u een exploitantnummer dat u permanent en duidelijk zichtbaar op uw drone moet aanbrengen. Als uw drone is uitgerust met een identificatiesysteem op afstand, moet u ook uw exploitantnummer in dit systeem uploaden.


Verschillende categorieën van drones

Om drones te categoriseren worden ze ingedeeld in klassen. Voor een nieuwe drone met CE-label, geldt dat deze, als deze gelijk is aan of zwaarder dan 250 gram MTOM (MTOW) (of impact van 80J), een signaal moet uitsturen. Dit signaal bevat onder andere het serienummer, de positie, de hoogte, de vliegrichting van de drone, en de positie van de piloot en de identificatie van de operator. Daarnaast moet de drone uitgerust zijn met een geo-awareness-systeem dat in staat is om een kaart te lezen en de piloot te waarschuwen wanneer de drone in een verboden zone dreigt te vliegen.


Vanaf 2023 moet elk nieuw geproduceerde drone een speciaal drone-klasselabel hebben (CE goedgekeurd) dat de klasse aangeeft van C0 tot en met C4. Als een drone die voor 2023 is geproduceerd, nog geen correct Cx-dronelabel heeft, wordt deze aangeduid als "Legacy Drone" of "niet Cx-conforme drone". Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot 31/12/2023, gelden voor deze drones vrijwel dezelfde regels als voor drones met het C-label. Naarmate de klasse stijgt, zal de regelgeving strenger worden.


In Europa zijn drones dus onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun gewicht en het soort operaties dat ze kunnen uitvoeren. Deze categorieën zijn:

 • Categorie C0: drones met een maximaal startgewicht van 250 gram die alleen binnen het zichtbereik van de operator mogen worden gevlogen.

 • Categorie C1: drones met een maximaal startgewicht van 900 gram die binnen het zichtbereik van de operator kunnen worden gevlogen en op een afstand van maximaal 120 meter van de operator.

 • Categorie C2: drones met een maximaal startgewicht van 4 kg die buiten het zichtbereik van de operator kunnen worden gevlogen, maar altijd in het zicht moeten zijn van een tweede persoon die als waarnemer fungeert.

 • Categorie C3 & C4: drones met een maximaal startgewicht van 25 kg die buiten het zichtbereik van de operator kunnen worden gevlogen.


Geen verschil tussen hobby- en professionele dronepiloten

In de Europese drone wetgeving wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dronepiloten die voor professionele doeleinden vliegen en degenen die het als hobby beoefenen. In plaats daarvan wordt de indeling gebaseerd op het risiconiveau van de vlucht.


Open Categorie:

De vluchten met laag risico worden gecategoriseerd als de "open categorie",met inachtneming van het vlieggedrag. Het is belangrijk op te merken dat er in de open categorie niet over mensenmassa's mag worden gevlogen en dat no-fly zones moeten worden gerespecteerd.


No-fly zones? Dat is een gebied in het luchtruim waarin het verboden is om te vliegen zonder speciale toestemming van de overheid. Meestal wordt dit opgelegd omdat een drone het luchtverkeer kan verstoren of omdat er gevoelige apparatuur of informatie in dat gebied aanwezig is. Luchthavens zijn een goed voorbeeld van een no-fly zone, omdat de aanwezigheid van drones in de buurt van luchthavens kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het vliegverkeer.


De open categorie samengevat:

Scrol naar links of rechts om de volledige tabel te bekijken.

Klasse

Maximumgewicht

Subcategorie

Beperkingen

Registratie Exploitant

Opleiding piloot

Minimumleeftijd piloot

Eigen bouw/niet-Cx UAS (minder dan 250gr)

​< 250 gr

A1 (mag ook in A3 vliegen)

- Vliegen boven niet-betrokken mensen is toegestaan

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

- De geografische zones en hun condities naleven

​Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is.

​- Geen opleiding vereist maar wel aangeraden

- Het lezen van de gebruikershandleiding is vereist voor non Cx UAS

​Geen minimumleeftijd

C0

< 250 gr

A1 (mag ook in A3 vliegen)

- Vliegen boven niet-betrokken mensen is toegestaan

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

- De geografische zones en hun condities naleven

​Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is.

​Het lezen van de gebruikershandleiding is vereist en een opleiding is aangeraden

​14

Geen minimumleeftijd als het een speelgoeddrone is

C1

< 900 gr

A1 (mag ook in A3 vliegen)

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen


- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen


- De geografische zones en hun condities naleven

​Ja

​- De gebruikershandleiding lezen


- De online opleiding volgen


- Slagen voor het online theorie-examen

​14

C2

< 4 kg

A2 (mag ook in A3 vliegen)

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van niet-betrokken mensen (5 m in trage modus)

- De geografische zones en hun condities naleven

​Ja

​- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

- Verklaren een praktijkopleiding te hebben gevolgd

- Slagen voor het schriftelijk examen bij het DGLV

​16

C3

< 25 kg

A3

- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders

- De geografische zones en hun condities naleven

​Ja

​- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

​14

C4

< 25 kg

A3

​- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders

- De geografische zones en hun condities naleven

​Ja

​- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

​14

Eigen bouw/ Niet-Cx UAS (van 250gr tot 25kg)

< 25 kg

A3

- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders

- De geografische zones en hun condities naleven

​Ja

​- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

​14


Specific categorie:

Wanneer uw UAS-vluchten een verhoogd risico inhouden en de voorwaarden van de categorie OPEN overschrijden, vallen ze onder de SPECIFIC-categorie. Dit omvat vluchten op een hoogte boven 120 m  AGL (Above Ground Level), boven mensen, buiten zicht (BVLOS), en voor het droppen van items. Om in deze categorie te vliegen, moet u als exploitant vooraf één van de volgende stappen ondernemen:

 • Een verklaring afleggen als uw vluchtuitvoeringen voldoen aan de voorwaarden van de standaardscenario's, wat een precieze lijst van risicobeperkende maatregelen bevat om het risico ten aanzien van derden te beperken.

 • Een exploitatievergunning krijgen op basis van uw operationele risicobeoordeling (SORA of PDRA).

 • Een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) verkrijgen, dat alleen aan een rechtspersoon kan worden afgegeven.

Certified categorie

Hoe wordt de categorie CERTIFIED gedefinieerd? UAS-vluchtuitvoeringen die te risicovol zijn om uit te voeren binnen de categorie SPECIFIC, hetzij vanwege de aard van de vlucht of op basis van operationele risicobeoordeling, worden geclassificeerd onder de categorie CERTIFIED. Deze categorie is bedoeld voor:

 • Exploitanten en piloten van drones waarvan het gebruik te risicovol is om te vliegen binnen de categorie SPECIFIC.

 • Exploitanten en piloten van drones met een spanwijdte van meer dan 3 m waarmee over mensenmassa's wordt gevlogen.

 • Vluchtuitvoeringen met het transport van personen of gevaarlijke goederen die bij een ongeval een hoog risico voor derden inhouden.

De exploitatievoorwaarden voor deze categorie zijn nog niet volledig vastgesteld en anders dan bij de andere categorieën mogen vluchtuitvoeringen in deze categorie niet plaatsvinden vanaf 31 december 2020.


Europese dronewetgeving: 3 categorieën uitgelegd

Drone regelgeving en vereisten kort samengevat:

Afhankelijk van de categorie waartoe uw drone behoort, zijn er verschillende regelgevingen en vereisten waaraan u moet voldoen om legaal te kunnen vliegen. Als we alle materie die we hierboven bespreken kort samenvatten kunnen we het volgende concluderen:

 • Registratie: Drones in categorieën C0 tot en met C3 moeten worden geregistreerd bij de bevoegde instantie in het land waar u woont of uw bedrijf heeft gevestigd.

 • Theoretisch examen: Om drones in categorieën C1 tot en met C3 te mogen vliegen, moet u een theoretisch examen afleggen en een certificaat van bekwaamheid behalen.

 • Verzekering: U moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor uw drone.

 • No-fly zones: Er zijn bepaalde gebieden waar u niet mag vliegen met uw drone, zoals bijvoorbeeld in de buurt van luchthavens of militaire installaties. Zorg ervoor dat u deze gebieden vermijdt.

 • GEO-zone: Een GEO-zone is een stuk in het luchtruim waarin beperkingen of verboden gelden voor het vliegen met drones. Controleer deze steeds voor iedere vlucht.

 • Melden van vluchten: U moet uw vlucht niet melden, behalve wanneer de vlucht plaatsvindt in een geografische UAS-zone die dit vereist.

 • VLOS: Visual Line Of Sight. Vlieg enkel op een manier dat je je drone steeds in de gaten kan houden.

 • Vlieghoogte: Afhankelijk van de categorie waartoe uw drone behoort, zijn er verschillende beperkingen inzake vlieghoogte. Algemeen is de maximale hoogte 120m tenzij anders aangegeven door de GEO-zone of buiten de open categorie.

 • Nachtvluchten: Nachtvluchten zijn verboden voor drones in categorieën C0 en C1, terwijl drones in categorieën C2 en C3 alleen mogen worden gebruikt als ze zijn uitgerust met speciale verlichting.

LET OP: het niet naleven van de Europese drone wetgeving kan resulteren in hoge boetes, in beslag name van je materiaal en zelfs strafrechtelijke vervolging.


Wil je je verder verdiepen in de wetgeving? Raadpleeg dan zeker de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


Wil je je al deze informatie besparen? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Airborn Drone Oplossingen helpt je graag verder met jouw drone opdracht. Inspecties met drones van gebouwen of drone inspecties van infrastructuur? Controle met een drone van zonnepanelen? Via een drone een plaats in kaart brengen? We staan voor u klaar met steeds gecertificeerde piloten en met de wetgeving in het achterhoofd.


Opmerking: De informatie in deze blogpost is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan onderhevig zijn aan veranderingen. Media Hunger Productions en Airborn Drone Oplossingen zijn niet verantwoordelijk voor enige onjuiste informatie of acties die zijn ondernomen op basis van de informatie in deze blogpost. Lees altijd de officiële regelgeving en volg de instructies van de bevoegde autoriteiten op bij het vliegen met drones.

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page